Allmänna villkor

Du måste vara minst 18 år för att kunna göra beställningar hos Blugiallo AB (559021-7914) Om du är minderårig krävs en förälders tillstånd.

När du slutför din beställningen i kassan bekräftar du att du har godkänt samtliga villkor för köp. Samtidigt som du gör detta sparas den information som krävs för att vi ska kunna kontakta dig och leverera dina plagg. Denna information är skyddad från extern åtkomst såvida vi inte uttryckligen frågar dig. Vi följer GDPR-lagstiftningen och du kan när som helst begära den information vi har om dig. När du använder kassan via Adyen kommer information om dig sparas för att slutföra din betalning. Dina personuppgifter är skyddade mot externa intrång och är aldrig tillgängliga för tredje part.

Vi förbehåller oss rätten att, vid uppenbara fel, t.ex. pris- eller tryckfel, rätta till felen i efterhand. Om du inte är nöjd med vår rättelse kan du självklart annullera din beställning utan kostnad. Vi förbehåller oss även rätten att inte lägga en beställning i produktion om t.ex. produkten är slut i lager eller vid tekniska problem.

Om du vill korrigera din beställning efter att den lagts kan vi endast göra detta innan din beställning skickas till våra produktionsenheter, vilket vanligtvis är samma dag som beställningen görs. Alla varor förblir Blugiallo AB:s egendom tills full betalning har erhållits. Blugiallo AB förbehåller sig rätten att häva ett köp om bedrägeri misstänks.

Beställningar

De plagg som visas i vår e-handel är en visualisering. Slutprodukten kan skilja sig något i färg. Färgåtergivningen skiljer sig från skärm till skärm och därför utgör bilderna ingen exakt färgreferens utan ska ses som vägledande. För att se och känna på våra tyger rekommenderar vi att du som kund beställer våra tygprover.

Genom att göra en beställning på vår webbplats samtycker du till att du är över 18 år. Om du är under 18 år måste du låta dina föräldrar eller vårdnadshavare samtycka till våra villkor innan du gör en beställning på vår webbplats.

Priser och avgifter

Priserna inkluderar 25% moms för kunder inom EU. För kunder utanför EU visas priserna exklusive moms. Fraktkostnader tillkommer. För beställningar utanför EU kommer lokal moms och tullavgift att tas ut av lokala myndigheter.

Betalningsmetoder

Blugiallo accepterar säkert VISA, Mastercard, American Express, Klarna (faktura eller delade betalningar) och använder Adyen som betalningsleverantör.

Leverans

Vid beställning får du information om beräknad leveranstid. Det är normalt 4-6 veckor för våra måttsydda produkter. Denna beräkning är baserad på aktuell produktionstid och kan variera något beroende på säsong och produktionskapacitet.

Leveranstid kan inte garanteras och är endast en beräkning. Vi ansvarar inte för eventuella förluster, olägenheter, kostnader eller skador som kan uppstå på grund av försenad leverans.

För ej uthämtade paket debiterar vi dig 299 kr för uppkomna utgifter. Tänk därför på att alltid hämta ut dina beställningar inom 14 dagar efter att ditt paket har anlänt till utlämningsstället.

När din beställning lämnas över till fraktbolaget får du automatiskt ett e-postmeddelande från oss med en spårningslänk.

Returer och reklamationer

Enligt lagen om distansavtal och avtal utanför fasta affärslokaler (DAL 2005:59) har konsumenten i allmänhet ångerrätt. Om distansavtalet avser en vara som har tillverkats enligt konsumentens anvisningar eller har en tydlig personlig karaktär kan konsumenten och näringsidkaren avstå från ångerrätten. Genom att godkänna detta avtal godkänner du även att returrätten inte gäller vid köp av specialtillverkade produkter från Blugiallo AB.

Personlig information

Blugiallo AB är ansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du som kund lämnar till oss vid speciella event och via vår hemsida. Dina personuppgifter kommer att behandlas av Blugiallo för att administrera kundrelationen och ge dig bästa möjliga service. Personuppgifter eller e-postadress lämnas inte ut till oberoende parter.

Passformsgaranti för förstagångs-kunder

Som en del av vår tjänst erbjuder Blugiallo alla nya kunder en passformsgaranti som vid behov täcker kostnaden för enkla justeringar hos skräddare.

Som kund ansvarar du för att kontakta oss inom 10 dagar efter att du mottagit plagget/plaggen med eventuella kommentarer gällande passform och eventuella behov av justeringar. I annat fall anses den levererade produkten och passformen accepterad och godkänd. Önskas justeringar ska du som kund återkomma med önskade justeringar, motivering, samt bild på ditt plagg. Detta skickas till: orders@blugiallo.com.

Nedan listas exempel på justeringar:

 • Korta/förlänga byxor
 • Bredda/smalna av benvidd
 • Justering av midja för skjorta
 • Justering av midja för kavaj

Det är alltid upp till Blugiallo att avgöra om plagget behöver justeras eller inte. Garantin är inte avsedd att täcka mindre justeringar som anses inte vara synliga.

Vid anpassningar hos skräddaren gäller följande beloppsgränser:

 • Kavaj SEK 450 /  45 €  / 50 $
 • Kostym SEK 450 /  45 €  / 50 $
 • Byxor SEK 250 /  25 €  / 30 $
 • Skjorta SEK 250 /  25 €  / 30 $

Om kostnaden för justeringen överstiger de angivna beloppen täcks resterande del av kunden.

När Blugiallo godkänner din ansökan gällande justering kan du som kund lämna ditt plagg till en lokal skräddare för justeringar. Detta måste göras i samråd med Blugiallo och genom att använda garantin förbinder du dig som kund att returnera följande till Blugiallo:

 • Kvitto från skräddare med specificerade justeringar gjorda.
 • Information om vilka justeringar som gjorts och uppdaterade mått (i cm).
 • Skicka kvittot och information till orders@blugiallo.com.

Din slutfaktura kommer då att krediteras med beloppet för justeringskostnaderna. De nya måtten uppdateras och läggs till i din profil för framtida beställningar.

Force Majeure

Blugiallo AB är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss skyldighet enligt detta avtal, om underlåtenheten har sin grund i en befriande omständighet nedan och omständigheten förhindrar, försvårar eller försenar fullgörandet. Som en befriande omständighet ska betraktas som myndighetsåtgärd eller underlåtenhet, ny eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, sabotage, storolycka eller annan typ av naturkatastrof. Force majeure omfattar myndighetsbeslut som påverkar marknad och produkter negativt, t.ex. restriktioner i indikation, varningstexter, försäljningsförbud etc, onormal nedgång på marknaden och om företaget utsätts för brottslig verksamhet som påverkar verksamheten.

Tvister

Klagomål eller synpunkter gällande Blugiallo AB:s tjänster eller produkter ska anmälas till Blugiallo AB:s kundtjänst via event@blugiallo.se eller telefon 033-13 10 00 (vardagar: 08-17). Om du inte är nöjd med vår hantering av ditt ärende är du välkommen att kontakta din lokala konsumentvägledare eller Allmänna konsumenttvisterna (ARN). Vi följer alltid ARN:s rekommendationer. Du kan också vända dig till EU:s tvistlösning.